Een teler met duurzame missie voor de wereld van morgen!

Sinds vier jaar levert Van Helvoort Company (VHC) enkelbloemige Santini’s aan Biedronka. Door in te spelen op de veranderingen in de markt is VHC een vooruitstrevende organisatie die innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Maar hoe doen ze dat en wie is VHC eigenlijk?

In de beginjaren ’90 startte VHC met het telen van jaarrond troschrysanten. Anno 2020 is het familiebedrijf uitgegroeid tot 12,5 hectare overdekte bloementeelt met een uitgebreid assortiment Santini’s. Met bijna 60 miljoen bloemenstelen per jaar, mag VHC zich met recht de Santini-specialist van Nederland noemen.

Van Helvoort is een teler met een duidelijke missie en wil graag de stap zetten naar de duurzame wereld van morgen. VHC is zich ervan bewust dat hun activiteiten impact hebben op het milieu, de mens en de maatschappij. Van Helvoort vindt dat iedereen – dus ook iedere onderneming - de opdracht heeft om zuiniger met onze planeet om te gaan. Daarom zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van Van Helvoort. Ook wel de SDG’s (Sustainable Development Goals) genoemd.

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Voor Van Helvoort gelden deze doelen als een mondiaal kompas om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Zo houdt VHC nauwkeurig het grondstoffengebruik in de gaten. Dit is terug te zien in het hergebruik van regenwater. Ze vangen het regenwater van de kassen op en sproeien dit uit over de bloemen.

Ook maken ze gebruik van een zogenaamde warmte-krachtkoppelingsinstallatie (WKK): met het koelwater verwarmen ze de kassen, worden uitlaatgassen gereinigd en de vrijgekomen CO2 gebruiken ze om de bloemen te laten groeien. De elektriciteit die ze zelf niet gebruiken leveren we terug aan het net, zodat energie niet verloren gaat.

Door meer te verbouwen op minder vierkante meters is minder gewasbestrijding nodig. En de gewasbestrijding die Van Helvoort gebruikt, bestaat uit uitsluitend natuurlijke gewasbestrijding.

Wat de samenwerking met VHC zo bijzonder maakt, is dat wij ieder jaar evalueren wat we het komende jaar kunnen verbeteren. Op die manier investeren we met elkaar in een de duurzame wereld van morgen!