Een groenere toekomst voor de gehele keten

Een groenere toekomst voor de gehele keten

Met de ‘Open up to grow-mentaliteit’ heeft Van Dijk Flora samen met haar klanten en leveranciers de supply chain geoptimaliseerd in de voorbije decennia.

We grow green together

Bloemen en planten maken niet alleen ons leven een stuk prettiger, ze dragen ook bij aan ons welzijn en onze gezondheid. We vinden het belangrijk dat de processen in de gehele keten zo ‘groen’ mogelijk zijn. Met onze partners onderzoeken we de mogelijkheden om onze footprint te verkleinen. Zoals het beperken van de negatieve impact van de teelt en het slim verpakken en transporten van sierteeltproducten. Samen zoeken we naar oplossingen die het gebruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen, verpakkingen en water kunnen reduceren. Maar ook door het te zoeken naar nieuwe bestemmingen voor afvalstromen én door te bouwen aan duurzame samenwerkingen dragen we ons steentje bij aan een groenere toekomst! 

Corporate Social Responsibility (CSR) is een wezenlijk onderdeel van de strategie van Van Dijk Flora. We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid en voorbeeldrol in onze sector hebben. We hebben respect voor de natuur en oog voor mensen. Omdat we graag verantwoordelijk met onze planeet omgaan, denken we na over problemen die mondiaal spelen en hoe we onze processen hierop kunnen aanpassen.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn dan ook onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties en hebben als doel een einde te maken aan mondiale problemen zoals extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Voor Van Dijk Flora gelden deze doelen als een kompas voor onze eigen ambities en doelstellingen.

We hebben duidelijke doelstellingen voor 2023 waar we samen met onze partners aan werken. We grow green together!

Circulaire economie

  • 25% plastic reductie
  • 50% milieu-impact gewasbescherming

CO2-neutraal

  • 100% CO2-neutraal

De doelstellingen van Van Dijk Flora sluiten naadloos aan bij de duurzaamheidsstrategie van Dutch Flower Group, IMPACT25. We committeren ons aan IMPACT25 en de duurzaamheidseisen van onze klanten. Lees hier meer over IMPACT25.